En Helande & Transformerande Ljudbad

Magiska kristllskålar påverkar både den fysiska kroppen, de subtilare fälten och det undermedvetna . Ett verktyg som användes även på Atlantis HealingTempel

Magiska kristllskålar påverkar både den fysiska kroppen, de subtilare fälten och det undermedvetna . Ett verktyg som användes även på Atlantis HealingTempelEn Sound Bath är en oförglömlig ljudupplevelse . En upplevelse för den som söker djup avslappning, en  inre resa in i en värld av vibrationer, känslor och fysiska förnimmelser. Fysiska skador kan läkas och gamla känslomässiga trauman släpps. Stora insikter kan nås. Man kan verkligen känna allt på en och samma gång , man blir livfullt levande. När man har haft sin första Sound Bath vill  man ha mer…. Du ligger ner i ett avslappnat tillstånd , som du förs i medans Marica spelar på ett urval instrument som är rika på övertoner, såsom Tibetanska klangskålar, Sjungande Kristallskålar , stämgafflar,OceanDrum , mm . Dessa skapar ett underbart  vibrerande tonlandskap att vara i , fyllt av vibrationer och övertoner. Denna magiska resa i vibrationernas och tonernas värld skapas helt intuitivt med genuin lyhördhet och närvaro. Varje resa blir unik, beroende på deltagarens behov . Instrumenten spelas också intill varje deltagare , så att var och en får känna ljudvågorna och vibrationerna rent fysiskt. 
Ljudet hålls konstant för att hjälpa deltagarna att glömma den fysiska kroppens täta verklighet. Själen blir då fri att resa.
Ostrukturerat ljud kringgår den intellektuella, analytiska sidan av hjärnan och då kan den kreativa, intuitiva sidan få fritt spelrum.

Kvartskristaller har många fysiska egenskaper, däribland medfödda förmåga att utveckla, förändra, lagra, fokus och överföra energi som kan ses till exempel i användningen av radio- och TV-utrustning, klockor, laserverktyg och datorer.

Vår fysiska kropp är sammansatt av en flytande kristallstruktur och därför när man arbetar med kristallskålar finns möjligheten att skapa samma fysikaliska egenskaper som skapar förändringar och omvandlingar i de organen, vävnader och celler samt cirkulations, endokrina och metaboliska system .
Både den fysiska kroppen, de subtilare fälten och det undermedvetna blir direktpåverkade.
Det finns en hel del forsning i främst USA om övertoner samt vibrationers påverkan på våra fysiska kroppar . Forskare har bla kunnat mäta energimeridianerna hos deltagare och det har visat sig att bla. blockeringar var borta efter en Sound Bath ! Sound Bath äravslappning samt healing när det är som bäst 
Att delta på en Soundbath är en investering på en själv  . Efteråt finns det the att avnjuta i tystnad , medans vi landar tillbaka i verkligheten. Reservera ca. 2 timmar för denna djupt transformerande upplevelse.

Du behöver ta med eget liggunderlag, filt och kudde för att kunna ligga bekvämt och ta emot de helande ljusvågorna och vibrationerna från instrumenten . Det finns några uppsättningar att låna på plats.

Kostnad 180 :- 

Klippkort för 10 ggr 1500 :- 

VÄLKOMMEN ! 

En Sound Bath Healingsession kan lätt ordnas på olika platser. Det är bäst om det genomförs inomhus. En gruppsession för med sig en stark gruppenergi . Kontakta mig och låt oss skapa en upplevelse som verkligen ger en upplevelse. Har du en lokal , en grupp människor som är intresserade av en Sound Bath . Jag kommer gärna och håller både enskilda samt gruppsessioner  . Kontakta mig för mer detaljer .

Dela den här sidan