Healing

Healing ger näring till människans självläkande kraft !
Healing är den ursprungliga energin , den vi är skapad av , den som finns vibrerande i våra celler . 

Vad Healingen gör är att frigöra oss från smärta och blockeringar så att vi kan återgå till den största möjliga befrielsen på alla de plan som den kan tänkas beröra.  Healing förlöser obalanser på alla plan så väl  fysiskt, psykiskt, och själsligt. Detta görs med en kraftfullhet som vi i vår värld inte har tillgång till, utan det är den universella energins kraft som är verksamt. 

Jag har under flera år studerat Healing under mina olika utbildningar och har tillsammans med "mitt team" i Andevärlden utvecklat ett gemensamt sätt att arbeta på ,så att jag kan fungera som en neutral kanal åt dem på bästa sätt. Tillsammans med teamet utvecklas jag som kanal för den helande kraften kontinuerligt .

I tex. England och Tyskland används Healing som komplement till skolmedicinen på sjukhus . Det finns även forskning gjord bla. på Akademiska Sjukhuset i Uppsala som visar healingens positiva verkan i läkningsprocessen. Att använda healing som komplement rekommenderas i flera länder . Man ska alltid konsultera läkare vid misstanke om sjukdom . En healer ställer inga diagnoser , inte heller frågar om hälsotillstånd utan litar på att den helande energin går dit där det bäst behövs.

En Behandling kan ta allt från 20minuter upp till 1 timme. Kostnad 300 :-
Du ligger bekvämt på en bänk  / sitter på en stol fullt påklädd. Jag inleder alltid konsultationen med ett samtal och informerar om behandlingen . Jag vill inte ha någon information om eventuella sjukdomstillstånd innan behandlingen . Vilken typ av Healing som används bestäms av HealingTeamet , jag är endast en kanal  för energin. 

Behandlingar även på distans .

Healingmetoder jag är certifierad i :

Andlig Healing
Trance Healing
Atlantean Healing Practioner 
Lemurian Healing
Änglahealing

VÄLKOMMEN !

Boka på mail : positivtliv888@gmail.com

Dela den här sidan